جناب آقای اباذر زلفی

آقای اباذر زلفی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام با بیش از ۱۸سال سابقه کار به عنوان مدیر واحد وعضوء هیئت مدیره در شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج فعالیت می کند.