آگهی مناقصه نوبت دوم حمل شیر خام

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
  • نظرات : یک دیدگاه

شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج در نظر دارد حمل، تخلیه و تحویل شیر خام تولیدی خود را از محل تولید(شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج) به کارخانه های فرآورده های لبنی به مقصد های شیراز، بهبهان ، شهرکرد، اصفهان ،کرمانشاه، یاسوج، یزد، اهواز ،شوشتر و شهر رضا توسط تانکرهای مخصوص خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت دریافت و تحویل برگ شرایط مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۸به محل شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده یاسوج – اصفهان مراجعه نمایند، ضمناً جلسه مناقصه در روز دوشنبه به تاریخ ۱۰-۰۴-۱۳۹۸ساعت ۱۱ صبح برگزار خواهد شد وقیمت پیشنهادی پایه مناقصه با سایر شرایط قبل از مناقصه ودر همان روز در برگه اسناد اعلام می گردد.
تلفن همراه:۰۹۱۷۳۴۱۳۹۷۴،۰۹۱۷۱۴۳۴۴۶۲
تلفن:۹-۰۷۴۳۳۴۴۴۰۴۶
فاکس:۰۷۴۳۳۴۴۴۰۵۱و۰۷۴۳۳۳۴۰۳۳۵