برگزاری نهمین جلسه اعضای هیأت مدیره شرکت

نهمین جلسه اعضای هیأت مدیره شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج در روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در دفتر مدیرعامل شرکت برگزارشد.