جناب آقای دکتر امین خطیبی

جناب آقای دکتر امین خطیبی دارای مدرک دکترای علوم دامی، گرایش تغذیه با بیش از ۱۰ سال سابقه کاربه عنوان رئیس هیئت مدیره در شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج فعالیت میکند …