جناب آقای سعیدریاحی سامانی

جناب آقای سعید ریاحی سامانی لیسانس حسابداری با بش از ۱۸ سال سابقه کار به عنوان مدیر مالی شرکت در شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج فعالیت می نمایند.

test