بایگانی "۱۶ دی, ۱۳۹۹"

اگهی مزایده دام ودستگاه های لبنی

اگهی مزایده دام ودستگاه های لبنی

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش   تعدادی دام مازاد شامل حدود ۴۰ رأس تلیسه آبستن داشتی(پایه ۴ ماه آبستن) ، حدود ۸ رأس تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، حدود ۱۵رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود ۱۲۰ رأس گوساله نر شیر خوار و حدود ۲۰ رأس […]