مزایده ها و مناقصات

آگهی مزایده دام

آگهی مزایده دام

    شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود ۶۰ رأس گوساله نر شیرخوار، حدود ۹رأس گوساله نر قطع شیر  ،حدود ۱۰رأس گاو غیرآبستن کشتارگاهی، حدود ۱۰ رأس تلیسه  فری مارتین وغیر باردار گشتارگاهی ، حدود ۲۰رأس گاو آبستن شیری و حدود ۲۰رأس تلیسه […]

آگهی مزایده

آگهی مزایده

        بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود ۸۰ رأس گوساله نر شیرخوار ، حدود ۶ رأس تلیسه  فری مارتین وغیر باردار گشتارگاهی ، حدود ۱۰رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی و همچنین تعدادی وسائط نقلیه مازاد  از قبیل یک دستگاه […]

  آگهی مزایده فروش دام مازاد

  آگهی مزایده فروش دام مازاد

  بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود ۷۰ رأس گوساله نر شیرخوار، تعداد حدود ۴۳ رأس گوساله نر قطع شیر ، تعداد حدود ۳۰ رأس گاو آبستن داشتی (شکم ۱) و تعداد حدود ۱۰رأس گاوغیر آبستن کشتارگاهی را از طریق مزایده حضوری […]

مناقصه حمل شیر شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

مناقصه حمل شیر شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

موضوع مناقصه  : حمل شیر شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد در تاریخ ۹۴٫۸٫۱۷ مناقصه حمل شیر خود را برگزار نماید. از کلیه متقاضیان دعوت می شود با شرایط زیر روز مناقصه که به صورت حضوری برگزار می گردد حضور به هم رساند ۱- حمل حدود ۱۲۰۰۰ تن […]