برگزاری دهمین جلسه اعضای محترم هیأت مدیره شرکت

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • نظرات : بدون دیدگاه

دهمین جلسه اعضای  محترم هیأت مدیره شرکت به منظور بررسی عملکرد ده ماهه شرکت وپیشبرداهداف شرکت در روز یکشنبه  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در دفتر مدیر عامل محترم شرکت برگزارشد.