جناب آقای امیر محمد شفیعی

جناب آقای امیر محمد شفیعی دارای مدرک کارشناسی ارشد با بیش از ۱۶ سال سابقه کار به عنوان مدیر عامل وعضوء هیأت مدیره شرکت در شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج فعالیت می کند