شروع عملیات حفاری ،لوله گذاری ونصب شبکه داخلی گاز مجموعه دامپروری یاسوج